صفحه نخست
مشهد تخفیف بیزینس mashhadtakhfif Business
همواره تخفیف : صرفه جویی در پول - صرفه جویی در وقت ... راهنما : 09216760437
 • مشهد تخفیف چهارشنبه 2 خرداد 1397 06:34 ب.ظ نظرات ()

  آدم های ساده را دوست دارم
  همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند
  همان ها که برای همه لبخند دارند
  همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند
  آدمهای ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعتها تماشا کرد
  عمرشان کوتاه است بس که هر کسی از راه می رسد
  یا ازشان سو استفاده می کند یا زمینشان میزند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد
  آدم های ساده را دوست دارم چون بوی ناب “آدم” میدهند!  Today I Am Going To Do Every Thing In The Best Possible Manner And Do It There After

  روزتان را با نگاهی در آینه اغاز کرده و خطاب به خود بگویید:

  امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم و سپس به این گفته عمل کنید.

  وبسایت دوستی ها

  You Must Learn Losing Because When You Win You Don’t Learn Much

  شما باید باختن را بیاموزید زیرا وقتی برنده میشوید چیز زیادی یاد نمیگیرید.

  وبسایت دوستی ها

  If You Turn Your Failures Into Foot Prints And Step On Those I Will See You Over The Top

  اگر شکستهایتان را به جای پا تبدیل کرده و بر انها قدم گذارید شما را در اوج ملاقات خواهم کرد.

  وبسایت دوستی ها

  It Is Easy To Get The Top After You Get Through The Crowd At The Bottom

  پس از گذشتن از آدمهای پایین رسیدن به اوج اسان است.

  وبسایت دوستی ها

  To love someone means to see them as God intended them.

  دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است.

  وبسایت دوستی ها

  The person that you are, is gods gift to you, and the one you will be is your gift to god, so be perfect and excellent

  آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که می شوی هدیه تو به خداوند، پس بی نظیر باش.

  وبسایت دوستی ها

  There are moments in life when you miss someone
  So much that you just want to pick them from
  Your dreams and hug them for real

  گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
  که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
  و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

  وبسایت دوستی ها

  Every friends can say: I can understand your feeling

  But a best friend can say: I can feel you feeling

  همه دوستان می تونن بگن: من احساست رو درک می کنم

  ولی بهترین دوستان می تونن بگن: من احساست رو احساس می کنم

  وبسایت دوستی ها

  Never play with the feelings of others because you may win the game. But the risk is that you will surely lose the person for life time

  هیچگاه با احساسات دیگران بازی نکن، ممکنه در این بازی پیروز بشی ولی در مقابل مطمئنا اون فرد رو برای همیشه از دست خواهی داد.

  وبسایت دوستی ها

  Friendship is the heaviest coin in the international bank of love!
  and with your friendship, I am the richest person on earth. So keep me rich forever

  دوستی سنگین ترین سکه در بانک عشقه!

  و با دوستی تو من ثروتمند ترین انسان روی زمینم پس من روتا همیشه ثروتمند نگه دار.

  وبسایت دوستی ها

  Never feel sad on losing anything in your life. Because whenever a Tree loses its leaf, A new leaf is ready to take its place

  هیچ وقت برای از دست دادن چیزی در زندگی ناراحت نشو چون هر وقت یه درخت برگش رو از دست میده یه برگ جدید آماده ست که جاشو بگیره

  وبسایت دوستی ها

  Love is a war. This war will end when life will end

  عشق مثل یه جنگه. این جنگ تموم میشه وقتی که زندگی تموم بشه

  وبسایت دوستی ها

  Most of the problems of life are due to the tone of our voice,
  It is not what we say..
  It is how we say.. that creates problems

  لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شه

  اصلا موضوع این نیست که ما چی می گیم، موضوع چگونه گفتنه

  این مشکلات رو به وجود میاره

  وبسایت دوستی ها

  A Good Plan 4 Today Is Better Than A Great Plan 4 Tomorrow

  Look Backward With Satisfaction & Look Forward With Confidence

  یه نقشه خوب برای امروز بهتر از یه نقشه عالی برای فرداست

  به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان

  وبسایت دوستی ها

  When the door of happiness closes, another opens
  But often times we look so long at the
  Closed door that we don’t see the one which has been opened for us

  وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
  ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
  که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

  وبسایت دوستی ها

  Don’t go for looks; they can deceive
  Don’t go for wealth; even that fades away
  Go for someone who makes you smile
  Because it takes only a smile to
  Make a dark day seem bright
  Find the one that makes your heart smile

  به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
  به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
  به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند
  چون فقط یک لبخند می تواند
  شب سیاه را نورانی کند
  کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند

  وبسایت دوستی ها

  Dream what you want to dream
  Go where you want to go
  Be what you want to be
  Because you have only one life
  And one chance to do all the things
  You want to do

  هر چه میخواهی آرزو کن
  هر جایی که میخواهی برو
  هر آنچه که میخواهی باش
  چون فقط یک بار زندگی می کنی
  و فقط یک شانس داری
  برای انجام آنچه میخواهی
  وبسایت دوستی ها

  May you have enough happiness to make you sweet
  Enough trials to make you strong
  Enough sorrow to keep you human and
  Enough hope to make you happy

  خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی
  آنقدر ورزش کنی که نیرومند باشی
  آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی
  و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی
  وبسایت دوستی ها

  The happiest of people don’t necessarily
  Have the best of everything
  They just make the most of
  Everything that comes along their way

  شاد ترین مردم لزوماً
  بهترین چیزها را ندارند
  بلکه بهترین استفاده را می کنند
  از هر چه سر راهشان قرار میگیرد
  وبسایت دوستی ها

  The brightest future will always be based on a forgotten past
  You can’t go forward in life until
  You let go of your past failures and heartaches

  همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
  نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی
  مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی
  وبسایت دوستی ها

  When you were born, you were crying
  And everyone around you was smiling
  Live your life so at the end
  You’re the one who is smiling and everyone
  Around you is crying

  وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی
  و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
  آنگونه باش که در پایان زندگی
  تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
  و اطرافیانت گریه می کنند
  وبسایت دوستی ها

  Don’t count the years, count the memories

  سالها را نشمار، خاطرات را بشمار
  وبسایت دوستی ها

  There are moments in life when you miss someone
  So much that you just want to pick them from
  Your dreams and hug them for real

  گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود
  که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
  و آرزوهای خود در آغوش بگیرید
  وبسایت دوستی ها

  A person who never made a mistake never tried anything new.
  Albert Einstein

  کسی که هرگز اشتباهی مرتکب نشده هرگز هم تلاش برای انجام دادن کار جدیدی انجام نداده است.
  آلبرت انیشتین
  وبسایت دوستی ها

  With the new day comes new strength and new thoughts.
  Eleanor Roosevelt

  هر روز تازه با خود انرژی و افکار تازه به ارمغان می آورد.
  النور روزولت
  وبسایت دوستی ها  Old friends pass away, new friends appear. It is just like the days. An old day passes, a new day arrives. The important thing is to make it meaningful:
  a meaningful friend or a meaningful day.
  Dalai Lama

  دوستان جدید از دنیا میروند و دوستان تازه ای پدیدار میشوند. درست مثل روزها … روزهای قدیمی میروند و روزهای تازه فرا میرسند. چیزی که مهم است این است
  که به آنها مفهوم ببخشیم: یک دوست پرمعنا و یک روز پر معنا.
  دالای لاما
  وبسایت دوستی ها

  Each friend represents a world in us, a world not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
  Anais Nin

  هر دوست، نمایانگر دنیایی در ماست، دنیایی که تا آنها نرسیده اند متولد نشده بوده و فقط با این ملاقات بوده که این تولد اتفاق افتاده است.
  آنای نین
  وبسایت دوستی ها

  I’ve come to believe that all my past failure and frustration were actually laying the foundation for the understandings that have created the new level of
  living I now enjoy.
  Tony Robbins

  به این باور رسیده ام که تمام شکست ها و ناامیدی های گذشته ام، برای ساختن پایه ای از درک بوده که باعث شود از زندگی امروزم لذت ببرم.
  تونی رابینز
  وبسایت دوستی ها

  If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success.
  John D. Rockefeller

  اگر میخواهید موفق شوید باید بجای قدم برداشتن در راههای فرسوده ی موفقیت های قدیم باید مسیرهای جدیدی را امتحان کنید
  جان دی. راکفلر
  وبسایت دوستی ها

  Every year on your birthday, you get a chance to start new.
  Sammy Hagar

  تولد هر سال شما شانس جدیدی برای شروع دوباره است.
  سمی هاگار
  وبسایت دوستی ها

  A real decision is measured by the fact that you’ve taken a new action. If there’s no action, you haven’t truly decided.
  Tony Robbins

  سنجش تصمیم جدید بر این اساس است که شما شروع به عمل کرده باشید. اگر هنوز شروع به عمل نکرده اید یعنی تصمیمی هم نگرفته اید.
  تونی رابینز
  وبسایت دوستی ها

  When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn’t work that way so I stole one and asked Him to forgive me.
  Emo Philips

  وقتی من بچه بودم هر شب برای داشتن دوچرخه ای دعا میکردم. بعدها متوجه شدم که روش کار خدا اینگونه نیست. بنابراین دوچرخه ای دزدیدم و از خدا طلب
  آمرزش کردم!
  امو فیلیپس
  وبسایت دوستی ها

  It takes a lot of courage to release the familiar and seemingly secure, to embrace the new. But there is no real security in what is no longer meaningful.
  There is more security in the adventurous and exciting, for in movement there is life, and in change there is power.
  Alan Cohen

  برای رها کردن امنیت آنچه با آن آشنا هستیم و در آغوش گرفتن چیزهای تازه جرئت زیادی لازم است. اما واقعیت این است که در چیزی که دیگر معنایی ندارد،
  امنیتی هم وجود ندارد. در ماجرا جویی و شگفتی ها امنیت بیشتری نهفته است. چرا که زندگی در حرکت معنا پیدا میکند و قدرت در تغییر.
  آلن کوهن
  وبسایت دوستی ها

  A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.
  Oliver Wendell Holmes, Jr.

  ذهنی که با تجربه های جدید شکل میگیرد هرگز نمیتواند به ابعاد قبلی اش بازگردد.
  الیور وندل هولمز جی آر


  در دشمنی دورنگی نیست

  کاش دوستان هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند…

  ♠.♠.♠.♠.♠

  خیلی اوقات آدم از آن دسته چیزهای بد

  دیگران ابراز انزجار می کند که

  در خودش وجود دارد

  ♠.♠.♠.♠.♠

  آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک می ریزد،

  زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

  ♠.♠.♠.♠.♠

  برای خوشبخت بودن، به هیچ چیز نیاز نیست جز به نفهمیدن!

  پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.

  ♠.♠.♠.♠.♠

  دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

  ♠.♠.♠.♠.♠

  وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند

  پرهایش سفید می ماند

  ولی قلبش سیاه میشود

  ♠.♠.♠.♠.♠

  اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که

  با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم

  این زندگی من است

  ♠.♠.♠.♠.♠

  اگر قادر نیستی خود را بالا ببری

  همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

  ♠.♠.♠.♠.♠

  به سه چیز تکیه نکن، غرور، دروغ و عشق

  آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد

  ♠.♠.♠.♠.♠

  برایت دعا می کنم که ای کاش خدا از تو بگیرد

  هر آنچه را که خدا را از تو می گیرد

  ♠.♠.♠.♠.♠

  من چیستم؟

  لبخند پر ملامت پاییزی غروب در جستجوی شب

  که یک شبنم فتاده به چنگ شب حیات، گمنام و بی نشان

  در آرزوی سر زدن آفتاب مرگ

  ♠.♠.♠.♠.♠

  چه امید بندم در این زندگانی

  که در نا امیدی سر آمد جوانی

  سرآمد جوانی و ما را نیامد

  پیام وفایی از این زندگانی

  ♠.♠.♠.♠.♠

  عشق تنها کار بی چرای عالم است، چه، آفرینش بدان پایان می گیرد

  ♠.♠.♠.♠.♠

  آیا در این دنیا کسی هست بفهمد

  که در این لحظه چه می کشم ؟ چه حالی دارم؟

  چقدر زنده نبودن خوب است، خوب خوب خوب

  ♠.♠.♠.♠.♠

  هنگامی دستم را دراز کردم که دستی نبود

  هنگامی لب به زمزمه گشودم که مخاطبی نداشتم

  و هنگامی تشنه آتش شدم،

  که در برابرم دریا بود و دربا و دریا …!

  ♠.♠.♠.♠.♠

  از دیده به جاش اشک خون می آید

  دل خون شده، از دیده برون می آید

  دل خون شد از این غصه که از قصه عشق

  می دید که آهنگ جنون می آید

  ♠.♠.♠.♠.♠

  حرف هایی هست برای نگفتن

  و ارزش عمیق هر کسی به اندازه ی حرف هایی است که برای نگفتن دارد

  ♠.♠.♠.♠.♠

  چو کس با زبان دلم آشنا نیست

  چه بهتر که از شکوه خاموش باشم

  چو یاری مرا نیست همدرد، بهتر

  که از یاد یاران فراموش باشم

  ♠.♠.♠.♠.♠

  آخرین ویرایش: شنبه 2 تیر 1397 02:27 ب.ظ
  ارسال دیدگاه / درخواست خود را اینجا درج کنید
 • مشهد تخفیف چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 07:31 ب.ظ نظرات ()

  چیزهایی هستند که شما بایستی در آرامش بیاموزید
  و چیزهایی را هم در طوفان . . .  به ادامه مطلب بروید
  آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 03:56 ب.ظ
  ارسال دیدگاه / درخواست خود را اینجا درج کنید
مشهد تخفیف بیزینس mashhadtakhfif Business
همواره تخفیف :صرفه جویی در پول - صرفه جویی در وقت ... راهنما : 09216760437

راهنمای خدمات : روی موضوع مورد علاقه کلیک کنید